ПВХ Бидон:

15л — Ø378*265mm

20л — Ø478*265mm

Объём:

ПВХ Бидон 15л, ПВХ Бидон 20л

Похожие товары