Difuusne kile on mõeldud kasutamiseks katuse väliskatte all, paigaldatakse otse soojustuskihile. Samuti sobib suurepäraselt seinakonstruktsioonides tuuletõkkekilena kasutamiseks. Kile on absoluutselt veekindel ja kaitseb villa väga hästi sademete eest, samas laseb suurepäraselt aure läbi.

FUNKTSIOONID JA PAIGALDAMINE

 • Guttafol®-seeria tooted on disainitud tagamaks universaalset paigaldamist esimese kattekihina
 • Guttafol®-seeria tooted on mitmekihilised, veekindlad kaitsekihid mis kaitsevad katuse konstruktsiooni ja soojustusisolatsiooni tolmu, lume ja vihmahoogude ning katuse alla kondenseeruva niiskuse eest
 • Samal ajal lasevad Guttafol® kiled ja membraanid vajalikul määral niiskust või auru läbi mistõttu ei ole riski, et niiskus kondenseerub soojustusisolatsiooni kihti ja katuse osade sisse. Samal ajal tagab tuuletõke kaitse tuule läbilaske eest, mis vähendab omakorda konvektsioonilist soojuskadu.
 • Guttafol® kiled ja membraanid on mõeldud kasutamiseks lisa kaitsekihina, kaitsmaks ärklikorrust, katuseplaatide ning -kivide all, terava viiluga kasutatava või mitte kasutatava pööningukorruse puhul ning ventileeritud või mitte ventileeritud katuste korral.
 • Guttafol® -seeria tooted on mõeldud kasutamiseks soojustusisolatsiooni süsteemides. Selleks, et tagada soojustusisolatsiooni süsteemi korralik toimimine, soovitatakse kasutada niiskuskindlat kilet. Säärane süsteem väldib niiskuse kondenseerumist soojustusisolatsiooni

PAIGALDAMISJUHEND

 1. Kile või membraani paigaldamine peaks algama katuse alumisest, räästa äärest ning toimuma räästaga paralleelselt nii, et materjalile trükitud pealiskirjad jäävad ülespoole. Kile paani välimine äär peaks ulatuma vihmaveerenni kohale. Madalama niiskuskindlusega kile (1) ei tohi olla pingul ja seda ei tohi venitada, samas kui kõrge niiskuskindlusega kilet (2) võib paigaldamisel kergelt venitada.
 2. Kile paanid peavad olema ülekattega 10–15 cm (kattuvuse ulatus on joontega või pikikirjadega kilel ka viidatud). Laugjamate katuste puhul, mille kalle on alla 22° peab ülekate olema vähemalt 20 cm. Ühendus – ja jätkukohtades on ülekattel soovitav kasutada liimi ning mehhaanilisi kinnitusi, samuti tuleb klammerdada vertikaalsed distantsliistud.
 3. Juhul kui materjali on vaja paigaldada vertikaalselt, tuleb vertikaalsed ühendus- ja ülekatte kohtad tuua sarikate peale ning need omakorda kinnitada teibiga.
 4. Täislaudise korral peab kile ülemine paan katma ka alumise osa naelad. Katusel liikumiseks peaksid paigaldajad kasutama katuseroovitust.
 5. Kile peaks esialgselt sarikate külge kinnitama kas klambrite või suure peaga naeltega. Samuti tuleb materjal koheselt kinnitada vertikaalse distantsliistu ülemise osa külge.
 6. Vertikaalsed distantsliistud peaksid olema kinnitatud nii, et vältida niiskuse tekkimist naelte kinnituskohtadesse. Selleks ettenähtud vahtplastist teipi tuleks kasutada materjali kinnituskohtades. Juhul kui materjal paigaldatakse ilma vertikaalsete distantsliistudeta, toimub see täielikult ehitusettevõtja vastutusel.
 7. Kohtades, kus katuse aluskatet läbivad erinevad objektid (ventilaatorid, korstnad, aknad jne.), peab aluskatte paigutama nende ümber nii tihedasti ja lähedale kui võimalik. Kile tuleks kinnitada sellisel moel, et vältida vihma või lume tungimist soojustusisolatsiooni kihti. Sellistel juhtudel on soovitav kasutada rennliistu.
 8. Mitte avatud katuseharjade puhul, peaks membraani paanide (2) ülekate olema vähemalt 15 cm ning see peaks olema kinnitatud. Samas avatud katuseharjade puhul tuleks kile (1) paigaldada nii, et materjali ääre kaugus katuseharjast on vähemalt 5 cm. See tagab piisava ventilatsiooni.
 9. Ebastandardsete nurkade puhul kasutage mehhaanilisi kinnitusi. Lisaks tuleks kinnitada pikikile paan murdekohtades – nurkades ja katuse neeludel. Vajalik on ka lai külgmine ülekate ning see tuleb paigaldada nii, et ülekatte servad vahelduksid, kordamööda pealt ja alt.
 10. Ventileeritud katuste puhul:

− Jätke kile alla sobiv ventilatsiooniava (1) (kasutades selleks näiteks eraldajaid),

− Tehke räästa juurde sobivad ventilatsiooniavad,

− Jätke katusehari avatuks.

Vali:

Guttafol 101S, 1,5x50m 75m², 101g/m², Guttafol 130, 1,5x50m 75m², 130g/m², Guttafol 150, 1,5x50m 75m², 150g/m², Guttafol 150, 1,5x50m 75m², 150g/m² + teip ühes servas, Guttafol 170 premium T, 1,5x50m 75m², 150g/m² + teip mõlemas servas