Mõõdud: 1,50x50m, 75m², 95g/m²

Aurutõkkekilesid Guttafol Antidrop 100 kasutatakse isolatsioonikihina igat tüüpi tuulutatavate ja mittetuulutatavate katuste ning ventilatsioonikanalitega katuste katmisel.

Aurutõkkekilede Guttafol Antidrop 100 kihid kaitsevad katuse struktuuri ja soojusisolatsiooni hoone ruumidest leviva auru eest ning tõmbetuule tõttu tekkivate soojuskadude eest. Painduvad, kergesti paigaldatavad, pikaealised ja kerged.

Takistavad seenhaiguste ja hallituse teket ja levimist. Selleks, et oleks tagatud soojusisolatsioonisüsteemi nõuetekohane funktsioneerimine, soovitame paigaldada aurutõkke koos soojusisolatsioonikihi ja difusioonikilega. Niisugune komplekt ei lase niiskusel soojusisolatsioonimaterjali ja katusetarindisse koguneda.

AURUTÕKKEKILE PAIGALDUSJUHEND:

  1. Aurutõkkekilet võib paigaldada kas sarikatega risti või paralleelselt, tavaliselt paigaldatakse soojusisolatsiooni soojale* küljele, paigaldades kihte suunaga ülalt alla.
  2. Kõrvutiasetsevate kileridade servad peavad kattuma vastavalt paigalduse suunale. Ärge unustage säilitada vajalikku kattuvust, mis peaks olema 15 cm kile paigaldamisel sarikatega paralleelselt ja 20 cm kile paigaldamisel sarikatega risti.
  3. Kõrvutiasetsevate ridade ühendused peavad ulatuma sarikateni.
  4. Kinnitage aurutõkkekile ankrutega katuse külge. Kattuvad servad kinnitage üksteise külge kahepoolse teibiga.
  5. Katuse välisküljega ühenduses olevate elementidega ühendamiseks kasutage kahepoolset teipi. Vertikaalsete konstruktsioonide, nt seinte ja korstnate, külge kinnitamiseks kasutage kinnitusribasid.
  6. Paigaldage kile hoolikalt, püüdke seda mitte vigastada ega kokku murda, kõik ühenduskohad kinnitage õhukindlalt. 7. Mittetuulutatavates katustes kasutage isolatsioonikile asemel aurutõkkekilet.

TOOTJA MÄRKUSED:

  1. Paigaldamisel vältige kile mehhaanilist vigastamist. Niisuguste kahjustuste tõttu, kaasa arvatud ka paigaldamisel ette tulevad nähtamatud vigastused, võivad isolatsiooniomadused märgatavalt halveneda.
  2. Auruisolatsiooni tüübist sõltumata tuleb kõigisse pööningu ruumidesse paigaldada ventilatsioon, et õhk neis tsirkuleeriks.
  3. Kilet tuleb valguse eest kaitsta. Soovitame siseruumide viimistluse võimalikult kiiresti teostada (mitte enam kui 3 kuu jooksul).
  4. Vigastatud kohad parandage originaalkilega.
Mõõtmed 150 × 20 × 20 cm