Kinituvad mittelahtivõetavad (terviklikud) profiilid on ette nähtud kärgpolükorbanaati montaažiks – paneelide ühendamiseks samaaegse kinnitamisega konstruktsioonile. Peab märkima et 4 mm paksuste paneelide jaoks lastakse välja ainult neid profiile. Antud polükorbanaatprofiilid omavad H-lõiget sellepärast neid sageli nimetatakse H-profiilideks. Neid valmistatakse maailma parimate tootjate polükorbanaadi graanulitest
Terviklike ühendatavate polükarbonaadi profiilide kinnitamist karkassile teostatakse isepuurivate kruvide abiga sammuga umbes 30 cm, seejuures on soovitatav kasutada termoseibe. Avad profiilides tuleb puurida aegsalt, ava läbimõõt peab olema 2-3 mm suurem, isepuuriva kruvi (või termoseibi) diameetrist. Paneelide ühendamine on elementaarne – nad lihtsalt paigaldatakse profiilidel mõlemal pool olevatesse paasidesse.
Mõõdud:

Ühendav H-profiil, 4x2000mm, Ühendav H-profiil, 4x3000mm, Ühendav H-profiil, 4x6000mm, Ühendav H-profiil, 6x2000mm, Ühendav H-profiil, 6x3000mm, Ühendav H-profiil, 6x6000mm, Ühendav H-profiil, 8x6000mm, Ühendav H-profiil, 10x6000mm